Laureaten

Prijs der Nederlandse Letteren is sinds 1956 toegekend aan de volgende schrijvers:

Hella S. Haasse

Hella S. Haasse (c) C. van Houts
Foto: C. van Houts
'De waarheid zet uit naarmate wij zelf groeien. Nooit achterhalen wij haar.'

Zelfportret als legkaart (1954)

'Haasses veelzijdigheid en flexibiliteit als historische romanschrijfster lijken natuurlijk voort te vloeien uit het respect dat ze heeft voor de eigenheid van elke gekozen vertelstof. Zoals een beeldhouwer een aparte vorm schept die ontstaat uit de eigen gelaagdheid en textuur van een ruwe steen, zo dwingt bij Haasse het materiaal een vorm af.'

(Uit het rapport van de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 2004)

Lees verder

» Uitreiking
» Toespraak
» Dankwoord
» Juryrapport
» Persbericht(en)