Prijs der Nederlandse Letteren.

Over de Prijs der Nederlandse Letteren

Om de drie jaar kent het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie de Prijs der Nederlandse Letteren toe. Deze prijs onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. De bekroonde auteur ontvangt de prijs beurtelings uit de handen van een lid van het Belgische of het Nederlandse koningshuis. De prijs kan worden toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, verhalend proza of drama.

Het Comité kent de prijs toe op advies van een hiervoor samengestelde jury. Het benoemt deze jury op voordracht van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren. De jury is representatief is voor het gehele Nederlandse taalgebied en de internationale neerlandistiek.