Prijs der Nederlandse Letteren.

Taalunie benoemt jury voor de Prijs der Nederlandse Letteren 2012

Persbericht, Den Haag, 21 februari 2012

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie heeft de jury voor de 20e editie van de Prijs der Nederlandse Letteren ingesteld.

De jury bestaat uit:

De Nederlandse Taalunie kent de prijs om de drie jaar toe aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. Er is een bedrag van € 40.000 aan verbonden. De ene keer overhandigt de Belgische koning de prijs, de andere keer de Nederlandse koningin.

De prijs is voor het eerst toegekend in 1956, aan Herman Teirlinck. De laatste keer was in 2009. Cees Nooteboom ontving toen de prijs uit handen van Koning Albert II.