Prijs der Nederlandse Letteren
Taalunie Literatuur Vlaanderen Nederlands Letterenfonds

Uitreiking

De prijs werd toegekend door het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie op voordracht van een jury onder voorzitterschap van Anne-Marie Musschoot.

Op 28 oktober 1992 ontving de Vlaamse dichteres Christine D'Haen (*1923, Sint-Amandsberg, Gent, +2009, Gent) op het Paleis Noordeinde (Den Haag) de Prijs der Nederlandse Letteren uit handen van H.M. Koningin Beatrix, Koningin der Nederlanden.Samenstelling Comité van Ministers 1992

Hugo Weckx, Vlaams gemeenschapsminister van Cultuur en Brusselse Aangelegenheden (voorzitter)
Hedy d'Ancona, Nederlands minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
Jo Ritzen, Nederlands minister van Onderwijs en Wetenschappen
Luc Van den Bossche, Vlaams gemeenschapsminister van Onderwijs en Ambtenarenzaken