Prijs der Nederlandse Letteren
Taalunie Literatuur Vlaanderen Nederlands Letterenfonds

Uitreiking

De prijs werd toegekend door het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie op voordracht van een jury onder voorzitterschap van Jozef Deleu.

Foto uitreiking Prijs der Letteren, (c) 2004, Nederlands Taalunie

De Nederlandse auteur Hella S. Haasse (*1918, Batavia; +2011, Amsterdam) ontving de Prijs der Nederlandse Letteren op 17 november 2004 op het Paleis Noordeinde (Den Haag) uit handen van H.M. Koningin Beatrix, Koningin der Nederlanden.Samenstelling Comité van Ministers 2004

Franck Vandenbroucke, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming (voorzitter)
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
Maria van der Hoeven, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Medy van der Laan, Nederlands staatssecretaris van Cultuur en Media

Voor een uitgebreide biografie en literatuurlijst zie DBNL.
Voor uitgebreide informatie over het werk van Hella Haasse zie het Hella Haasse Museum.
Website Hella S. Haasse