A. Roland Holst

In mijn jeugd kreeg mijn dichterschap – zoals dat heet – zijn groeikoortsen te danken aan de Engelse po√ęzie […]. Het dichterlijk werk van Adrianus Roland Holst strekt zich uit over een tijdvak van een halve eeuw. Naarmate zijn leven vorderde, heeft zijn uitdrukkingsvorm zich steeds meer gezuiverd en de intensiteit gekregen van het waarlijk… Verder lezen over A. Roland Holst