Organisatie van de prijs

De Prijs der Nederlandse Letteren is een samenwerking tussen het Nederlands Letterenfonds, Literatuur Vlaanderen en de Taalunie. Het Nederlands Letterenfonds en Literatuur Vlaanderen organiseren om de beurt de uitreiking van de Prijs der Nederlandse Letteren. Wanneer de Koning van België de prijs uitreikt, zorgt Literatuur Vlaanderen voor de organisatie, wanneer de Nederlandse Koning de uitreiking voor zijn rekening neemt, zal het Nederlands Letterenfonds de organisatie in handen nemen. De Taalunie staat garant voor de financiering van de prijs.

De Prijs der Nederlandse Letteren is een staatsprijs die wordt toegekend door het Comité van Ministers van de Taalunie. De Prijs bestaat sinds 1956. De Vlaamse auteur Herman Teirlinck ontving de prijs toen als eerste uit handen van de Nederlandse Koningin Juliana. Drie jaar later kreeg de Nederlandse dichter Adriaan Roland-Holst de prijs van de Belgische koning Boudewijn. Sinds de oprichting van de Taalunie in 1980 organiseert het Algemeen Secretariaat van de Taalunie de prijsuitreiking. De uitreiking in 2018 aan Judith Herzberg door Koning Willem-Alexander was de laatste die de Taalunie organiseerde.