Jury Prijs der Nederlandse Letteren 2024 bekend

Collage jury Prijs der Letteren 2024
Van boven naar onderen en van links naar rechts: Yra van Dijk, Reza Kartosen-Wong, Guinevere Claeys, Max Temmerman, Moenisha Hiwat-Mahabiersing, Lars Bernaerts en Annika Johansson.

Het Comité van Ministers van de Taalunie heeft de jury voor de 24ste editie van de Prijs der Nederlandse Letteren aangesteld. De prijs wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De jury bestaat uit zeven leden en zal worden voorgezeten door prof. dr. Yra van Dijk, modern letterkundige en publicist. De jury is representatief voor het hele Nederlandse taalgebied en de internationale neerlandistiek, en ze bestaat uit recensenten, academici en auteurs.

Juryleden Prijs der Nederlandse Letteren 2024

Dit zijn de zeven juryleden van de Prijs der Nederlandse Letteren 2024:

  • prof. dr. Yra van Dijk (NL – voorzitter), modern letterkundige en publicist;
  • dr. Annika Johansson (SE), vertaler en universitair hoofddocent Nederlandse taal, literatuur en linguïstiek aan de Universiteit van Stockholm;
  • Guinevere Claeys (BE), journalist voor De Standaard;
  • prof. dr. Lars Bernaerts (BE), hoofddocent Nederlandse letterkunde aan de UGent;
  • Max Temmerman (BE), schrijver en directeur van Schouwburg De Kern in Wilrijk;
  • Moenisha Hiwat-Mahabiersing, MA (SUR), docent Westerse en postkoloniale literatuur en academisch schrijven aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, lid van de Nationale Taalraad Suriname;
  • dr. Reza Kartosen-Wong (NL), schrijver en docent Media en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Uitreiking

De Prijs der Nederlandse Letteren wordt eens in de drie jaar toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De bekroonde auteur ontvangt een bedrag van 60.000 euro. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning, en wordt toegekend voor het hele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, proza en/of drama. 

In oktober 2024 zal koning Filip de winnaar bekendmaken in het Koninklijk Paleis in Brussel. In 1956 ontving Herman Teirlinck als eerste de onderscheiding. In 2021 werd het oeuvre van schrijver Astrid Roemer bekroond. 

Partners 

Literatuur Vlaanderen staat in voor de organisatie van de Prijs der Nederlandse Letteren 2024. Sinds 2021 organiseren Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds afwisselend de prijs en nemen ze daarmee de fakkel over van de Taalunie. De Taalunie ondersteunt de prijs nog steeds financieel.

Meer informatie, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Noa Heyndrickx, beleidsmedewerker Literatuur Vlaanderen:

  • mail : noa@literatuurvlaanderen.be 
  • mobiel : +32 3 361 11 63