Uitreiking

2001
Gerard Reve

Uitreiking

In 2001 kende het Comit van Ministers van de Nederlandse Taalunie de Prijs der Nederlandse Letteren toe aan de Nederlandse auteur Gerard Kornelis van het Reve (*1923, Amsterdam, + 2006, Zulte).

De uitreiking gaat niet door

De prijs zou worden uitgereikt door Koning Albert. Op advies van minister Anciaux werd de uitreiking echter afgelast, omdat het Hof zijns inziens werd gecompromitteerd door de manier waarop de partner van de heer Reve, Joop Schafthuizen, zich in diverse Nederlandse en Vlaamse kranten had uitgelaten over de uitreiking.

Het bedrag van 16.000 euro, dat aan de Prijs verbonden is, werd overgemaakt via de bank en de oorkonde werd bij Gerard Reve thuis bezorgd.

Samenstelling Comité van Ministers 2001

Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur en Brussel (voorzitter)
Rick van der Ploeg, Nederlands staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming
Loek Hermans, Nederlands minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Voor een uitgebreide biografie en literatuurlijst zie DBNL.

Gerard Reve

Terug naar laureaat

Gerard Reve