Uitreiking

1995
Harry Mulisch

Uitreiking

De prijs werd toegekend door het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie op voordracht van een jury onder voorzitterschap van E.H. Kossmann.

Uitreiking prijs aan Harry Mulisch

De Nederlandse auteur Harry Mulisch (*1927, Haarlem; +2010, Amsterdam) ontving de Prijs der Nederlandse Letteren op 23 november 1995 in het Koninklijk Paleis in Brussel uit handen van Z.M. Koning der Belgen Albert II.

Samenstelling Comité van Ministers 1995

Aad Nuis, Nederlands staatsecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (voorzitter)
Luc Martens, Vlaams minister van Cultuur, Gezin en Welzijn 
Jo Ritzen, Nederlands Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
Luc van den Bossche, Vlaams minister vice president en Vlaamse minister van onderwijs en Ambtenarenzaken

Voor een uitgebreide biografie en literatuurlijst zie DBNL.
Website Harry Mulisch

Harry Mulisch

Terug naar laureaat

Harry Mulisch