Biografie

2015
Remco
Campert

Biografie

Auteurs: Frank Hockx en Jef van Gool

Remco Wouter Campert is op 28 juli 1929 geboren in Den Haag als zoon van de schrijver Jan Campert en de actrice Joekie Broedelet. Toen hij drie jaar was, gingen zijn ouders uit elkaar en tot zijn twaalfde woonde hij vervolgens afwisselend bij een van beide ouders en bij zijn grootouders. In 1941 verhuisde hij met zijn moeder naar Amsterdam, een jaar later werd hij bij een gezin in Epe ondergebracht. Daar hoorde hij in 1943 van het overlijden van zijn vader (de auteur van het beroemde gedicht ‘De Achttien Dooden’, over de eerste Nederlandse verzetsstrijders) in het concentratiekamp Neuengamme. In 2005 werd hij geconfronteerd met het verhaal dat zijn vader in het kamp niet van uitputting zou zijn omgekomen, maar door medegevangenen was omgebracht omdat hij enkele lotgenoten verraden had bij de kampleiding. Nader onderzoek ontkrachtte die beschuldiging en gaf een beeld van Jan Campert als een man die wel om geld te verdienen artikelen had geschreven in pro-Duitse bladen, maar die ook verzetsactiviteiten had ondernomen.

Na de oorlog, in september 1945, keerde Remco Campert met zijn moeder weer terug naar Amsterdam waar hij aan het Amsterdams Lyceum het gymnasium ging volgen. In de schoolkrant verzorgde hij een eigen rubriek en een strip. In de loop der jaren liet hij zich steeds minder op school zien. Hij bracht zijn tijd door in de bioscoop (soms zag hij vier films op een dag), in jazzclubs en in cafés. Na het grote besluit schrijver te worden, verliet hij de school voortijdig.

Met Rudy Kousbroek, die eveneens school ging op het Amsterdams Lyceum, richtte hij het tijdschrift ‘Braak’ op waarvan in mei 1950 het eerste nummer verscheen. Zij begonnen het blaadje zonder verheven doelstellingen, eerder vanuit de ambitie ‘een blaadje te maken zoals een andere jongen graag postkantoortje speelt’. 

Inmiddels was Campert in 1949 voor de eerste keer getrouwd: met Freddie Rutgers. Vijf jaar later gingen zij uit elkaar, na begin jaren vijftig nog enige tijd in Parijs gewoond te hebben. In de Franse hoofdstad trachtte hij op straat zijn in 25 exemplaren gemaakte bundeltje ‘Ten lessons with Timothy’ te verkopen. De titel baseerde jazzliefhebber Campert op de gelijknamige plaat van Dizzy Gillespie. Om in zijn levensonderhoud te voorzien, schreef hij in de jaren vijftig reclameteksten en vertaalde hij werk van buitenlandse auteurs.

Campert trouwde met de schrijfster Fritzi ten Harmsen van der Beek met wie hij tot 1957 in Blaricum woonde. Vervolgens keerde hij terug naar Amsterdam waar hij in 1961 trouwde met Lucia van den Berg. Het gevoel uitgekeken te zijn op Amsterdam bracht het gezin er in 1964 toe te verhuizen naar Antwerpen. Twee jaar later keerde Campert alleen weer terug naar de Nederlandse hoofdstad. Daar leerde hij de galeriehoudster Deborah Wolf kennen met wie hij tot 1980 samenleefde. Over zijn latere leven alleen zei hij in 1994 in het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ tegen Cees van Hoore: ‘Ik benauw mezelf niet. Ik ben goed gezelschap voor mezelf. Wanneer ik met iemand samenwoonde, bleef ik dagenlang onder water. Samenzijn is dubbel-alleenzijn en daaraan heb ik geen behoefte. Het schrijverschap en ik hebben een heel gelukkig huwelijk.’ Desondanks is hij inmiddels met dezelfde Deborah Wolf getrouwd.

In de jaren zeventig viel Campert ten prooi aan het klassieke ‘writers block’ en publiceerde hij nauwelijks nieuw werk. Aan het eind van die periode zei hij daarover in een interview met Jan Brokken in de ‘Haagse Post’: ‘Jarenlang heb ik bijna niet kunnen schrijven. Ik had er geen zin meer in. Tegen het schrijven voelde ik een fysieke afkeer. Ik dacht er wel aan, maar ik werd geteisterd door een verlammende twijfel.’ Vanaf 1979 pakte hij de draad weer op en schreef o.a. in 1985 het Boekenweekgeschenk (‘Somberman’s actie’). Vanaf 1989 tot hun afscheidstournee in 1995 trad Campert samen met Jan Mulder op in het theater met literaire programma’s op basis van hun beider teksten. In ‘de Volkskrant’ schreven beiden, om en om, de dagelijkse column “Camu” waarin zij reageerden op de actualiteit. Samen schreven zij in 1999 het boekenweekessay bij het thema ‘familie’, getiteld ‘Familie-album’. In 1995 las Campert op de radio zijn succesroman ‘Het leven is vurrukkulluk’ voor.

Het Letterkundig Museum in Den Haag eerde Campert met een grote overzichtstentoonstelling, die te zien was van 6 oktober 2000 tot en met 10 juni 2001. In 2004 werd zijn 75ste verjaardag gevierd met een feestelijke publieksavond, het verschijnen van de verzamelcassette ‘Campert Compleet’ en de publicatie van dagboekaantekeningen onder de titel ‘Schrijversleven’. Vijf jaar later verschenen ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag een uitgebreide uitgave van zijn verzamelde gedichten onder de titel ‘Dichter’, een bundeling van de vroege romans ‘Het leven is vurrukkulluk’, ‘Liefdes schijnbewegingen’ en ‘Tjeempie! of Liesje in Luiletterland’ (onder de titel ‘Vurrukkulluk’) en de uitgave ‘Poëzie is een daad : 80 gedichten voor Remco Campert’, met gedichten van een groot aantal Nederlandse auteurs. Jonge schrijvers eerden hem in 2014 met de toekenning van de eerste ‘Gouden Schrijfmachine’, een prijs die bedoeld is voor personen of organisaties die zich hebben ingezet voor ‘nieuwe literatuur’ van jonge talentvolle schrijvers.

Bron: NBD Biblion

Remco Campert

Terug naar laureaat

Remco Campert