Taalunie benoemt jury voor Prijs der Nederlandse Letteren 2018

Het Comité van Ministers van de Nederlandse Taalunie heeft de jury voor de 22e editie van de Prijs der Nederlandse Letteren aangesteld. De jury, die bestaat uit acht leden, zal worden voorgezeten door Marita Mathijsen-Verkooijen, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. De jury is representatief voor het hele taalgebied en de internationale neerlandistiek.

De jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 2018 bestaat uit:

Koning Willem-Alexander

De Nederlandse Taalunie kent de prijs om de drie jaar toe aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De bekroonde auteur ontvangt een bedrag van ¿ 40.000. De prijs wordt beurtelings uitgereikt door de Belgische koning en de Nederlandse koning. In november 2018 zal Koning Willem-Alexander de prijs uitreiken.

Prijs der Nederlandse Letteren

De Prijs der Nederlandse Letteren onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. De prijs kan worden toegekend voor het gehele oeuvre van een schrijver in de genres poëzie, verhalend proza of drama. 

De prijs is voor het eerst toegekend in 1956, aan Herman Teirlinck. De laatste keer – in 2015 – ontving de Nederlandse dichter en schrijver Remco Campert de prijs uit handen van Koning Filip van België.