Gerard Walschap

1968
Gerard Walschap

Misprijst, veracht en bevecht elkaar toch niet meer om redenen van God of godsdienst. Met of zonder God, in de ware godsdienst en in de valse, altijd is uw eerste plicht elkaar te begrijpen, eerbiedigen en liefhebben’

Zuster Virgilia (1951)

Lees verder