Herman Teirlinck

1956
Herman Teirlinck

Liever geschuwd om mijn waarheid,/ dan gezocht om mijn schijn

Zelfportret of het galgemaal (1955)

Herman Teirlinck is een nonconformist. Hij houdt zich op afstand van de dingen en gebeurtenissen. Van de drempel af werpt hij een blik in de taveerne; eveneens van de drempel af kijkt hij rond in de boskapel. In de grote stad heeft hij de val der Engelen bijgewoond. Hij is met de oude Bruegel, in boerenkleren vermomd, ter kermis getogen om het litteken der armtierigheid van de tronies der kermisklanten af te lezen. Hij onderricht, hij moraliseert niet. (…) Hij glimlacht, al is hij wellicht diep ontroerd.

Uit het rapport van de jury van de Prijs der Nederlandse Letteren 1956

Een filmpje van de uitreiking:

Lees verder